Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

EU strukturni fondovi

Naziv projekta:  Jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke Azonprinter diversifikacijom proizvodnje, inovacijom procesa te digitalnom i zelenom tranzicijom

Projekt prijavljen na natječaj:

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Referentna oznaka: KK.11.1.1.01.0456

Opis projekta:

Azonprinter d.o.o. planira početno ulaganje u diversifikaciju proizvodnje u segmentu digitalnog tiska na preslikače (NKD C.18.1 Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem; 18.12. Ostalo tiskanje). Riječ je o novom proizvodnom segmentu u tvrtki te će kroz projekt nabaviti potrebne strojeve, opremu i softvere za početak nove proizvodnje. Ovaj projekt je logičan nastavak razvoja tvrtke. Azonprinter je uspješan proizvođač i izvoznik industrijskih plošnih printera te se kroz to poslovanje iskristalizirala tržišna prilika za novom proizvodnjom – proizvodnjom (tiskom) preslikača. Na tržištu se u posljednjih 6 mjeseci pojavila nova tehnologija digitalno otisnutih preslikača (DOP) koja će krajnjim kupcima omogućiti značajne uštede i fleksibilnost. DOP je tržište u nastajanju te predstavlja potentno tržište za diverzifikaciju poslovanja tvrtke, što se pokazalo i ispitivanjem tržišta gdje smo dobili prve iskaze interesa kroz našu mrežu distributera – Arcotrade (BG), DimGrey (Tajland) i Atlantic Tech Serivces (UK) (u prilogu prijave). Uspostavljanjem novog procesa proizvodnje za digitalni tisak preslikača u koji ćemo uključiti i sistem napajanja (recirukulacije) tinte kakav nema nitko od konkurencije ćemo u startu moći zauzeti značajan tržišni udio. Time se tvrtka vertikalno diversificira i tako jača svoju otpornost i konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu.  

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj projekta:

Jačanje konkurentnosti i otpornosti društva povećanjem proizvodnih kapaciteta ulaganjem u energetski učinkovitu proizvodnju te inoviranje i digitalizaciju poslovnih i proizvodnih procesa baziranih na kružnom gospodarstvu s ciljem povećanja prihoda, izvoza i stvaranju novih radnih mjesta. Svrha projekta stoga i direktno doprinosi ispunjenju općeg i specifičnog cilja i Predmeta Poziva 

Projekt doprinosi digitalnoj tranziciji i ostvarenju digitalnih ciljeva Poziva kroz:

1. Inovaciju i optimizaciju procesa proizvodnje korištenjem digitalnih tehnologija

2. Inovaciju i optimizaciju organizacije poslovanja korištenjem digitalne tehnologije (proces nabave i logistike) uvođenjem zelenih i digitalnih poslovnih modela

3. Projekt doprinosi kružnom gospodarstvu kroz učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje i naknadnog korištenja proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline – eliminacija otpadnog praha i ljepila za 100%, minimiziran otpad u procesu rezanja preslikača na maksimalno 2%, korištenje fleksibilne reciklirajuće folije te biorazgradive ambalaže

4. Projekt doprinosi energetskoj učinkovitosti prilikom proizvodnje proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline – ušteda električne energije u procesu aplikacije preslikača na tekstil (od preko 0.2-0,8kW\h po preši zbog aplikacije preslikača na puno nižim temperaturama i kraćim vremenskim intervalima, te trošenje dvostruko manje energije po jedinici proizvoda zbog kraćeg zagrijavanja termo preše), ušteda električne energije u procesu pakiranja (zbog stroja koji kombinira dva procesa u jednom – pakiranje i brtvljenje).

Očekivani rezultati projekta:

Diversifikacija proizvodnje će pozitivno utjecati na daljnji razvoj poslovanja AZONPRINTER-a jer će omogućiti vertikalno širenje u grafičkoj industriji što nužno donosi rast prihoda, rast broja zaposlenih, rad na najmodernijim tehnologijama i dugoročnu održivost, poglavito uz primjenu digitalnih i zelenih rješenja u proizvodnji.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta:  2.650.327,84  kn

Iznos koji sufinancira EU:  1.291.225,35 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 01. listopada 2021. godine. do 01. srpnja 2023. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Mladen Roško, direktor

e-mail: mladen@azonprinter.com 

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive email updates on new products announcements.

© 2022 AZONPRINTER,
All rights reserved.

Customer

Service

Want more help? Contact an Azonprinter specialist.